Panteobligation

9 Juli 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


16.

Aflæst Obligation fra Niels Rasmussen Lollike til Stubbekjøbing Sparekasse, stor 400 Kr, med Prioritet i M. Nr 31 Maglebrænde, læst 3/7 1888, prot 17-197, kvitteret saalydende :
Nærværende Obligation med Renter er betalt og kvitteres til Aflæsning i Pantebogen.

Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn den 15 Juni 1895
C B benzon Schultze Nyholm M Lindholm

Aflæst inden Stb Herreds Ret den 9 Juli 1895 og i Pantebogen udslettet.

P M Anker