Panteobligation

20 August 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


3.

Aflæst Aftægt fra Jens Nielsen Thrane til Stubbekjøbing Sparekasse, stor 2000 Kr, med Prioritet i Matr Nr. 1A og 1B i Stangerup. læst 5/7 1892, prot 19-710, kvitteret saalydende
Det i foranstaaende Obligation betingede Pant i Matr Nr. 1A og 1B i Stangerup By, Maglebrænde Sogn frafaldes, hvorfor Obligationen kan aflæses af Pantebogen.

Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn den 16 Aug 1895
Nyholm C B Benzon M. Lindholm

Aflæst inden Stb Herreds Ret den 20 August 1895. og i Pantebogen udslettet.

P M Anker.