Panteobligation

27 August 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


5.

Stempel 1 Kr 25 re.

Udslettet 5/7 1923

Panteobligation

Jeg underskrevne Kurvemager Hans Peter Christensen af Maglebrænde erkender herved at være skyldig til Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn den Kapital 750 Kr, siger syv hundrede og femti Kroner, hvilken Kapital ..... v. Fol 82. ..... bemeldte Sparekasse første Prioritets Panteret i den mig ifølge Skøde tinglæst den 27 Juli 1880 tilhørende

Tingdagen den 27 August 1895

Ejendom Matr Nr. 4t i Maglebrænde By og Sogn, hvilken Ejendom ifølge Indenrigsministeriets Approbation af 31 Juli d. A. nu er skyldsat for Hartkorn ¾ Alb, Gammelskat 38 Øre. Paa Matr Nr. 4t hviler i Forbindelse med Matr. Nr. 4c og Matr Nr. 4f en aarlig Afgift til Præsteembedet i Stubbekjøbing af tilsammen 6 Skp Byg. Første Peioritet gives saa og i Ejendommens Bygninger, mur- og nagelfaste Appertinentier, Bygnninger m. v.s Assurancesum, Leje og al anden Interesse.

Til Bekræftelse under min Haand og i Overværelse af Vidner

Stubbekjøbing den 21 August 1895
Kurvemager H P Christensen

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
M Lindholm L Ravnsgaard.

Læst inden Stb Herreds Ret den 27 August 1895

Den pantsatte Ejendom har Hartkorn 2 Alb.

P M Anker (LS).