Panteobligation

10 September 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


12.

Aflæst Obligation fra Hans Christian Rasmussen til Edvard Ludvig Ahlburg, stor 300 Kr med Prioritet i Matr Nr. 20a i Maglebrænde, læst 10/4 1894, prot 20-618, kvitteret saalydende :
Foranstaaende Obligation kvitteres herved som indfriet til Udslettelse af Pantebogen.

p. t. Stubbekjøbing 17 Decbr 1894
Edv. Ahlburg

Aflæst inden Stb Herreds Ret den 10 September 1895 og i Pantebogen udslettet.

P M. Anker.