Panteobligation

10 September 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


11.

Aflæst Obligation fra Hans Christian Rasmussen til Jens Christian Rasmussen, stor 300 Kr med Prioritet i Matr Nr. 20a i Maglebrænde, læst 10/4 1894, prot 20-617, kvitteret saalydende :
Foranstaaende Obligation kvitteres herved som indfriet til Udslettelse af Pantebogen.

p. t. Stubbekjøbing 17 Decber 1894
Jens Christian Rasmussen

Tingdagen den 10 September 1895.

Aflæst inden Stb Herreds Ret den 10 Septbr 1895 og i Pantebogen udslettet.

P M Anker