Panteobligation

17 December 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


21.

Aflæst Af Obligation fra John Peder Larsen til Elisa Munk, stor 400 Kr, med Prioritet i Matr. Nr. 9c og 9d Maglebrænde, læst 13/1 1891, prot 18-542, kvitteret saalydende
Foranstaaende Obligation kvitteres herved som indfriet til Udslettelse af Pantebogen.

Stubbekjøbing 14 Decbr 1895
E. Munk

Aflæst

Tingdagen den 17 December 1895.

inden Stb Herreds Ret den 17 Decbr 1895 og i Pantebogen udslettet.

P. M. Anker