Panteobligation

17 December 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


20.

Aflæst Af Obligation fra John Peder Larsen til Jens Johan Jensens Enke Anne Margrethe, født Davidsen, stor 3600 Kr, med Prioritet i Matr. Nr. 9d og 9e i Maglebrænde, læst 9/1 1883, prot 14-19, kvitteret saalydende
Foranstaaende Obligation kvitteres som indfriet til Udslettelse af Pantebogen.

Stubbekjøbing 16 Decbr 1895
Anne Margrethe Jensen, født Davidsen

Aflæst inden Stb Herreds Ret den 17 Decbr 1895 og i Pantebogen udslettet.

P. M. Anker