Skatteliste

De skatteydere der svarer mere end 10 Kr.

1897Maglebrænde Kommunes Skatteliste.

De Skatteydere i Maglebrænde Kommune, som svarer 10 Kr. og derover af Formue= og Lejlighed, er følgende : Godsejer Nyholm, Liselund, Kr. 276,00, Gardejerne C. Hermansen, Stangerup, Kr. 119,60, P. Skomager, ibd., Kr. 50,60, Jørgen Rasmussen, ibd., Kr. 41,40, J. P. Jensen, Stærsminde, Maglebrænde, Kr. 40,48, Jørgen Christiansen, ibd., Kr. 36,80, P. Kok, Alkestrup, Kr. 29,44, Jens Tvedemand, Maglebrænde, Kr. 27,60, P. Hansen, do., Kr. 23,92, L. J. Andersen, Alkestrup, Kr. 23,00, R. Løimands Enke, Maglebrænde, Kr. 23,00, R. Christensens Enke, ibd., Kr. 23,00, J. R. Trane, Stangerup, Kr. 18,40, Ole Nielsen, Alkestrup, Kr. 18,40, Jens R. Leire, Maglebrænde, Kr. 18,40, P. Hansen Skræder, ibd., Kr. 18,40, Mejeribestyrer Nielsen, ibd., Kr. 18,40, Gaardejerne Joh. Mortensen, Alkestrup, Kr. 13,80, Chr. Hansen, Stangerup, Kr. 13,80, P. Madsen, Maglebrænde, Kr. 12,88, Urmager Jørgensen, ibd., 11,96, Gaardejerne R. P. Andersen, ibd., Kr. 11,04, P. Sørensen, ibd., Kr. 11,04, Lærer Hansen, ibd., Kr. 11,04, Gaardejerne L. P. Hansen, ibd., Kr. 10,12, N. P. Larsen, Troen, ib., 10,12.

1898Fra Maglebrænde Sogn
har man anmodet os om at optage nedenstaaende Liste over de Skatteydere i Kommunenm som svarer 5 Kr. og derover i Formue= og Lejlighedsskat : Godsejer Nyholm, Liselund, 264 Kr. Gdr. C. Hermandsen, Stangerup, 123 Kr. 20 Øre, Gdr. P. R. Skomager, do., 52 Kr. 80 Øre, Gdr. Jørgen Thomsen, do., 42 Kr. 24 Øre, Gdr. J. P. Jensen, Stærsminde, Maglebrænde, 38 Kr. 72 Øre. Gdr. H. Rasmussen Stub, do., 36 Kr. 96 Øre. Gdr. P. Kok, Alkestrup, 28 Kr. 16 Øre. Gdr. L. J. Andersen, do., 26 Kr. 40 Øre. Gdr. J. Tvedemand, Maglebrænde, 24 Kr. 64 Øre. Gdr. N. C. Møllers Enke, do., 22 Kr. Gdr. R. Løimands Enke, do., 22 Kr. Gdr. Jens Leire, do., 17 Kr. 60 Øre. Gdr. P. Hansen, Fribrødrene, do., 17 Kr. 60 Øre. Mejeribestyrer H. P. Nielsen, do., 17 Kr. 60 Øre. Gdr. J. R. Trane, Stangerup, 17 Kr. 60 Øre. Gdr. Ole Nielsen Hare, Alkestrup, 17 Kr. 60 Øre. Urmager Jørgensen, Maglebrænde, 13 Kr. 32 Øre. Tømrer Chr. Hansen, Stangerup, 13 Kr. 20 Øre. Gdr. H. Mathisen, do., 13 Kr. 20 Øre. Parcellist Joh. Mortensen, Alkestrup, 13 Kr. 20 Øre. Gdr. P. Madsen, Maglebrænde, 12 Kr. 32 Øre. Gdr. R. P. Andersen, do., 11 Kr. 44 Øre. Parcellist R. Davidsen, dom., 10 KR. 56 Øre. Gdr. H. J. Madsen, do., 10 Kr. 56 Øre. Gdr. L. P. Hansen, do., 10 Kr. 56 Øre. Gdr. P. Sørensen, do., 10 Kr. 56 Øre. Kommissionær Stæhr, do., 10 Kr. 56 Øre. Lærer Hansen, do., 10 Kr. 56 Øre. Parcellist P. Larsen Trone, Maglebrænde, 9 Kr. 68 Øre. Parcellist Jørgen Pedersen, do., 8 Kr. 80 Øre. Jomfru Marie Andersen, Stærsminde, do., 8 Kr. 80 Øre. Gdr. L. Buk, Stangerup, 8 Kr. 80 Øre. Parcellist P. Motersen, Alkestrup, 8 Kr. 80 Øre. Parcellist L. Pedersen Hare, do., 8 Kr. 80 Øre. Parcellist Hans Hansen, Maglebrænde, 7 Kr. 4 Øre. Jomfru Johanne Larsen, do., 7 Kr. 4 Øre. Gdr. Johan Pedersen, do., 7 Kr. 4 Øre. Smed P. Hansen, do., 7 Kr. 4 Øre. Snedker P. Larsen, do., 7 Kr. 4 Øre. Parcellist P. Rasmussen, Alkestrup, 7 Kr. 4 Øre. Møller Dam, Maglebrænde, 7 Kr. Parcellist Ole Lollike, do., 6 Kr. 16 Øre. Parcellist P. Pedersem Holm, do., 6 Kr. 16 Øre. Hjulmand Johan Christensen, do., 6 Kr. 16 Øre. R. P. Nielsen, do., 5 Kr. 28 Øre. Gdr. L. Allerup, do., 5 Kr. 28 Øre. Fyrbøder N. Chr. Jensen, do., 5 Kr. 28 Øre. Skomager R. Christensen, dom., 5 Kr. 28 Øre. Skræder Bøttker, do., 5 Kr. 28 Øre. Lærer Povlsen, do., 5 Kr. 28 Øre. Parcellist Jørg. Rasmussens Enke, Alkestrup, 5 Kr. 28 Øre. Parcellist R. Hansen, do., 5 Kr. 28 Øre.
- Skattelister fra andre Kommuner vil kun blive optagne for saa vidt de tilstilles os med Anmodning herom.