Panteobligation

17 Maj 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No 4.

Aflæst Obligation, stor 800 KR, læst 19 August 1879, prot. No 11-1602 fra Chr. Rasmussen til Stb. Sparekasse, kvitteret saalydende :
Nærværende Obligation kvitteres herved til Aflæsning af Pantebogen.

Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn, den 16de Maj 1887.
C. B. Benzon. / M. Linholm

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 17 Maj 1887 og i Pantebogen udslettet.

Oxenbøll.