Panteobligation

17 Maj 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No 5.

Aflæst Obligation, stor Kr 200,00 læst 27/1 1880, prot. No 12-418 fra Chr. Rasmussen til Stubbekjøbing Sparekasse, kvitteret saalydende :
Nærværende Obligation kvitteres herved til Aflæsning af Pantebogen.

Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn, den 16de Maj 1887.
C. B. Benzon. / M. Linholm

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 10¨17de Maj 1887 og i Pantebogen udslettet.

Oxenbøll.