Panteobligation

21 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


12.

Aflæst Obligation, stor 6800 Kr, læst 20/7 80 prot. 12-f. 902 fra P. Olsen til Stubbekjøbing Sparekasse, kvitteret saalydende :
Nærværende Obligation er betalt og kvitteres til Aflæsning af Pantebogen.

Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn d 17¨ Juni 1887.
Nyholm. Lindholm.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d 21 Juni 1887 og i Pantebogen udslettet.

Oxenbøll.