Panteobligation

21 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


21.

Aflæst Obligation stor 600 Kr, læst 8/4 79, prot. No 11-1167 fra L. Christensen til Aastrup Sparekasse, kvitteret saalydende :
Denne Oblgation er indfriet og kvitteres herved til Udslettelse af Pantebogen.

Sparekassen for Aastrup Sogn og Omegn d 10¨ Juni 1887.
C. H. G. Jørgensen.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d 21 Juni 1887 og i Pantebogen udslettet.

Oxenbøll.