Panteobligation

19 Juli 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


4.

Aflæst Obligation læst 13 Januar 1885 fra P. Olsen til Aastrup Sparekasse kvitteret saalydende :
Denne Obligation er indfriet og kvitteres herved til Udslettelse i Pantebogen.

Sparekassen for Aastrup Sogn og Omegn den 13¨ Juni 1887.
C. H. G. Jørgensen.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 19de Juli 1887 og i Pantebogen udslettet.

Oxenbøll.