Panteobligation

13 December 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


71.

Aflæst Obligation, stor 1000 Kr, læst 13 October 1885, prtk. 15-951, fra Ole Olsen (Hjulmand) til Zier Lund Hansen, tiltransporteret Godsforvalter Raae d. 17 Juni 1886, kvitteret saalydende :
Denne Obligation kvitteres som indfriet med Kapital og Rente uden foregaaende Opsigelse og extraderes Debitor til Udslettelse af Pantebogen.

Vennerslund 20 Juni 1887.
Raae.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 13 December 1887 og i Pantebogen udslettet.

Madsen
kst.