Panteobligation

13 December 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


69.

Aflæst Obligation, stor 2000 Kr, læst 27d Juni 1882 prtk. 13-1211- fra Ole Olsen Hjulmand til Jens Hansen Eriksen, d. 31 Juli 1886 tiltransporteret Enfru S. V. Th. Finsen i Nykjøbing, kvitteret saalydende :
Denne Obligation kvitteres som indfriet til Udslettelse af Pantebogen.

Kjøbenhavn d 17 Juni 1887.
Sofie Vilhelmine Finsen.
født Funk.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 13 December 1887 og i Pantebogen udslettet.

Madsen
kst.