Panteobligation

20 December 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


50.

Aflæst Obligation, stor 5500 Rdlr. læst 11 Januar 1870, prt. 7-497, fra Ole Olsen (Hjulmand) til Prokurator Blæsberg, tiltransporteret Sparekassen i Nykjøbing, Transporten læst 19 December 1871, prt. 8-83, kvitteret saalydende :
Hovedstol ........................... 11000 Kr
med Rente til 11 Decbr 1887 .. 247 - 50 Øre
er Betalt. Obligationen kvitteres til Udslettelse.
Sparekassen

Tingdagen d. 20 December 1887.

i Nykjøbing p. F. 19 December 1887.
Nobel. L. Blæsberg.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 20 December 1887 og i Pantebogen udslettet.

Madsen
kst.