Panteobligation

20 December 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


64.

Aflæst Obligation stor 1100 Kr, læst 20 Juni 1876, fra Hans Jørgen Madsen til Ole P. Mortensen og Lars Mortensen, hver for 550 Kr. - Ved Transport, læst 19 Februar 1878, prt 10-1595. er Ole Peder Mortensen Andel tiltransporteret Lars Mortensen, kvitteret saalydende :
Foranstaaende Obligations Paalydende 1100 Kr er betalt, hvorfor Dokumentet kvitteres til Udslettelse af Pantebogen. Alle Renter til Dato ere afgjorte.
Lars Mortensen

p. t Stubbekjøbing 15 Decbr. 1887.
Som Kurator:
Morten Olsen Skrikke

Aflæst

Tingdagen d. 20 December 1887.

inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 20 December 1887 og i Pantebogen udslettet. Kuratorbeskikkelse forevist.

Madsen
kst