Panteobligation

20 December 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


13.

Aflæst Obligation, stor 16000 Kr, læst 14´ December 1875, prtk. fra Jørgen Christiansenensen til de Spannjerske Legater, kvitteret saalydende :
Nærværende Obligation kvitteres herved som indfriet til Udslettelse af Pantebøgerne.
Bestyrelsen af de Spannjerske Legater, Kjøbenhavn d. 17 December 1887.
Hindenburg. Bang

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 20 December 1887 og i Pantebogen udslettet.

Madsen
kst.