Panteobligation

4 Juni 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


2.

Aflæst Obligation fra J. P. Panton til Maren Jensen, stor 300 Kr, med Prioritet i Matr. Nr. 9i i Maglebrænde, læst 7/5 1895, prot 21-4, kvitt saal
Foranstaaende Onligation kvitteres som indfriet til Udslettelse af Pantebogen.

p. t. Stubbekjøbing 30 Maj 1895
Maren Jensen

Aflæst inden Stb Herredsting den 4 Juni 1895 og i Pantebogen udslettet.

P. M. Anker.