Panteobligation

25 Juni 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


53.

Aflæst Obligation fra Hans Christian Nielsen til Peder Pedersen Skytte, stor 1200 Kr, med Prioritet i Matr. Nr. 32 i Maglebrænde, læst 12/1 1886, prot 15-1163, kvitteret saalydende :
Foranstaaende Obligation kvitteres herved som indfriet til Udslettelse af Pantebogen.

Jeg, Jørgen Hansen Hare, samtykker i Kvitteringen

Vejringe og Bønned den 24 Juni 1895
J. H. Hare Anne Cathrine Jonsdatter

Aflæst inden Stb Herreds Ret den 25 Juni 1895 og i Pantebogen udslettet.

Tilladelse til at sidde i uskiftet Bo forevist.

P. M. Anker