Panteobligation

25 Juni 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


35.

Aflæst Obligation fra Jens Nielsen til Aastrup Sparekasse, stor 3000 Kr, med Prioritet i Matr. Nr. 5b Maglebrænde, læst 9/1 1894, prot 20-377, kvitteret saalydende :
Denne Obligations Paalydende til Rest 2940 Kroner er udbetalt og kvitteres herved til Udslettelse af antebogen.

p T Stubbekjøbing den 15 Juni 1895
H P Skytte, Bogholder

Aflæst inden Stb Herreds Ret den 25 Juni 1895 og i Pantebogen udslettet.

P. M. Anker.