Panteobligation

27 August 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


3.

Aflæst Obligation fra H P Christensen til Falsters Landbostands Sparekasse, stor 1200 Kr, med Prioritet i Matr Nr. 4f i Maglebrænde, læst 3/4 1894, prot 20-607, kvitteret saalydende
Denne Obligation er indfriet og kvitteres herved til Udslettelse af Pantebogen.

Spare- og Laanekassen for Falsters Landbostand

Nykjøbing den 22 August 1895
Chr. Olsen. R. P. Poulsen

Aflæst inden Stb Herreds Ret den 27 August 1895 og i Pantebogen udslettet.

P M Anker.