Panteobligation

10 September 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


13.

Aflæst Obligation fra Niels Olsen til Aastrup Sparekasse, stor 300 Kr, med Prioritet i Matr Nr. 20d i Maglebrænde, læst 10/1 1888, prot 16-1372, kvitteret saalydende :
Denne Obligations paalydende er udbetalt og kvitteres herved til Udslettelse af Pantebogen.

Aastrup den 31 August 1895
H. P. Skytte.

Aflæst inden Stb Herreds Ret den 10 September 1895 og i Pantebogen udslettet.

P M. Anker.