Panteobligation

10 September 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


14.

Aflæst Obligation fra Niels Olsen til Aastrup Sparekasse, stor 400 Kr, med Prioritet i Matr Nr. 20d i Maglebrænde, læst 27/10 1891, prot 18-1364, kvitteret saalydende :
Denne Obligations paalydende er udbetalt og kvitteres herved til Udslettelse af Pantebogen.

Aastrup den 31 August 1895
H. P. Skytte.

Aflæst inden Stb Herreds Ret den 10 September 1895 og i Pantebogen udslettet.

P M. Anker.