Panteobligation

12 November 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


4.

Aflæst Afdrag 1000 Kr og læst Paategning paa Obligation fra Ole Torkildsen til P. W. Wulff, stor 1297 Kr 48 øre, med Prioritet i M. Nr 17c m. m. i Maglebrænde, læst 31/5 1892, prot 19-508, i Henhold til saal# Paategn.

Herpaa betalt 1000 er Et tusinde Kroner
Stubbekjøbing 22/12 1894
P W. Wulff

Jeg samtykker herved i, at Parcellen Matr. Nr. 17c af Maglebrænde By og Sogn med Bygninger og Tilliggende af Hartkorn 1 Albyum, Gammelskat 16 Øre samt Konge- og Kirketiende, udgaar af det i nærværende Obligation til Sikkerhed stillede Pant.

Stubbekjøbing 7/11 1895
P. W. Wilff

Aflæst og udslettet for Afdrag 1000 Kr og læst foranstaaende Paategning af 7 Novbr 1895 inden Stb Herreds Ret den 12 Novbr 1895.

H. Munk, kst. (LS)