Algestrupgade 5

Matriklens historie

Matrikel nr. :

2e, Algestrup, Maglebrænde, ændringsdato 28/3 1950.

Ejendom :

Mere

Grundareal :

560 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 2e
-1948 Carl Adolf Larsen Parcelhus Opført 1950
30/12 1948 Holger Vilhelm Andersen Bebygget 90 m2
1950 Opført Ydervægge Mursten
17/2 1986 Poul Henning Andersen Tag Tegl
6/11 2005 Lars Holger Andersen
9/6 2010 Tim SeilerRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Folio ?
1. Hæftelse ?
2. Hæftelse ?