Matrikel nr. 9b

Matriklens historie

Matrikel nr. :

9b, Maglebrænde.

Grundareal :

? m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere
Gaarden gl. nr. 13
? Johannes Rasmussen
? Bodil Davidsdatter
18/12 1808 Rasmus Johansen
2/2 1840 Jens Larsen
27/11 1841 Matrikel delt
matr. nr. 9b
24/12 1841 John Hansen Leire
3/8 1881 Lars Johnsen Leire
3/8 1881 Jens Peter Rasmussen Lejre
14/5 1921 Rasmus Laurits Rasmussen Lejre
18/6 1938 Harald Henry HansenRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Folio 32
1. Eiendom 1
Folio 34
1. Eiendom 1
Folio 274
1. Eiendom

Folio 32
1. Adkomst 1
2. Adkomst 2
3. Adkomst 3
4. Adkomst 4
5. Adkomst 5
6. Adkomst 6
7. Adkomst 7
8. Adkomst 8
9. Adkomst 9
10. Adkomst 10
11. Adkomst 11
12. Adkomst 12
13. Adkomst 13
Folio 34
1. Adkomst 1
2. Adkomst 2
3. Adkomst 3
4. Adkomst 4
5. Adkomst 5
6. Adkomst 6a
Folio 274
1. Adkomst 1

Folio 32
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2
Folio 34
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2
3. Hæftelse 3
4. Hæftelse 4
5. Hæftelse 5
6. Hæftelse 4
7. Hæftelse 5
8. Hæftelse 6
9. Hæftelse 2
10. Hæftelse 3
11. Hæftelse 4
12. Hæftelse 5
13. Hæftelse 6
14. Hæftelse 7
15. Hæftelse 8
16. Hæftelse 9
17. Hæftelse 10
18. Hæftelse 11
19. Hæftelse 12
20. Hæftelse 13
21. Hæftelse 14
22. Hæftelse 15
23. Hæftelse 16
24. Hæftelse 17
Folio 274
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse A
3. Hæftelse 2
4. Hæftelse 3
5. Hæftelse 4
6. Hæftelse 5
7. Hæftelse 6
8. Hæftelse 7
9. Hæftelse 8
10. Hæftelse 9
11. Hæftelse 10