Østerbro 17

Matriklens historie

Matrikel nr. :

14i, Maglebrænde, ændringsdato 1/1 1800.

Matriklen er sammensat af Matrikel nr. 14i på 194 m2, Matrikel nr. 14k på 139 m2 og Matrikel nr. 15k på 156 m2.

Ejendom (nr. 23165)

Grundareal :

194 m2

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere
matr. nr. 14i
-?- Niels Peter Larsen Troen
-11/9 1951 Poul Rasmussen
11/9 1951 Stubbekøbing Kommune
16/12 2010 Guldborgsund Vand A/S

Tingbog

Hvis du holder musen over følgende årstal, kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 14.04.1977
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.