Nykøbingvej 81

Matriklens historie

Matrikel nr. :

10h, Maglebrænde.

Matriklen blev den 12/5 1969 kl. 9, dannet.

Ejendom (nr. 23149) :

Mere

Grundareal :

3.300 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 10h Bygning 1 Opført 1967
-23/6 1967 Henry Hansen Bebygget ? m2
23/6 1967 S.E.A.S. Ydervægge Mursten
29/9 2014 SEAS-NVE NET A/S Tag Fibercement
-
Bygning 2 Opført 2010
Bebygget ? m2
Ydervægge Mursten
Tag FibercementRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste hæftelser :

Folio ?
1. Hæftelse ?
2. Hæftelse ?
3. Hæftelse ?
4. Hæftelse ?