Nykøbingvej 81

Matriklens historie

Matrikel nr. :

10h, Maglebrænde.

Matriklen blev den 12/5 1969 kl. 9, dannet.

Ejendom (nr. 23149) :

Mere

Grundareal :

3.300 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 10h Bygning 1 Opført 1967
-23/6 1967 Henry Hansen Bebygget ? m2
23/6 1967 S.E.A.S. Ydervægge Mursten
29/9 2014 SEAS-NVE NET A/S Tag Fibercement
-
Bygning 2 Opført 2010
Bebygget ? m2
Ydervægge Mursten
Tag Fibercement

Tingbog

Hvis du holder musen over følgende årstal, kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 28.12.1932
2. Lyst 25.11.1968
3. Lyst 23.10.1969
4. Lyst 12.12.1979
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.