Matrikel nr. 4a

Matriklens historie

Matrikel nr. :

4a, Fjendstrup, Maglebrænde, ændringsdato 1960.

Ubebygget landbrugslod.

Den 9/10 1969 var Matriklen på 348.334 m2, mens den den 9/1 2001 var på 343.398 m2 og lagt ind under Matriklen Liselundvej 5.

Reduktionen i arealets størrelse skete i 1960, da 4.936 m2 overgik til Matriklen Fjendstrupvej 17.

Grundareal :

343.398 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.

Realregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Folio 273a
1. Eiendommen 1

Folio 273a
1. Adkomster 1
2. Adkomster 2