Nykøbingvej 116

Matriklens historie

Matrikel nr. :

7d, Maglebrænde, ændringsdato 1/1 1800.

Matrikel nr. Nykøbingvej 118 blev efter branden i 1887 delt op i 2 Matrikler, Matriklen Nykøbingvej 118 og den nye Matrikel nr. 7d.

Ejendom (nr. 23128) :

Mere

Grundareal :

967 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 7d Forsamlingshus Opført 1827
-?- Rasmus Jeppesen Bebygget 375 m2
1719 Rasmus Jeppesen Ydervægge Mursten
-?- ? Tag Tagpap
-?- Peder Rasmussen
7/1 1762 Rasmus Rasmussen
-?- ?
1867 Rasmus Løjmand
5/2 1887 Gård nedbrændt
-?- Matrikel delt
17/9 1893 Opført
1912 Ombygget
-1916- Hans Peter Theodor Jeppesen
-28/9 1920 A/S Maglebrænde Forsamlingsbygning
28/9 1920 Maglebrænde Kommune
-1940- Ove Jørgen Jensen
1953 Om- eller tilbygning
1982 Stubbekøbing Kommune
24/2 2001 Om- eller tilbygning
1/1 2007 Guldborgsund Kommune
2008 Maglebrænde Beboerforening
? Guldborgsund Kommune

Tingbog

Hvis du holder musen over følgende årstal, kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 28.09.1920
2. Lyst 28.12.1932
3. Lyst 12.12.1979
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.Hvis du vil vide mere om Maglebrænde Forsamlingshus, det gælder både hvad der er sket og hvad der sker fremover, kan du klikke på efterfølgende link : Maglebrænde Forsamlingshus
I det herrens aar 1887 natten mellem den 4. og 5. Februar, var der en storbrand i Maglebrænde, der brændte en gaard og et par huse.
Gaarden blev flyttet, der blev et stort stykke jord ledigt. Andelsbevægelsen var godt i gang, paa noget af jorden blev der bygget et andelsmejeri. Samtidig var der røster fremme om, at det ville være dejligt at have et sted, hvor sognets beboere kunne holde fester, møder, gymnastik, foredrag o.l.. Der laa jo et ubenyttet stykke jord lige midt i byen, det ville være velegnet til et forsamlingshus.
Uden midler kom man ikke langt, men efter en længere tids arbejde lykkedes det at tegne en aktiekapital. Aktie-selskabet "Maglebrænde Forsamlingshus" blev dannet.
Den 17. September 1893 blev Forsamlingshuset indviet. Aktionærerne med damer kom kl. 16, de besaa huset, beundrede det gode gedigne arbejde der var udført af de herrer Petersen og Jensen, Eskilstrup. De medbragte madkurve blev taget frem og alle hyggede sig. Formanden og J. Thrane holdt taler, der blev skaalet, raabt hurra og udbragt mange gode ønsker, om at forsamlingshuset maatte blive til gavn og glæde for sognets beboere.
I 1920 solgte aktionærerne forsamlingshuset til Maglebrænde kommune for den sum af 6.205 kr., de 5 kr. stammede fra en hæftelse til Stangerup Gods, som paahvilede den udstykkede parcel. Samtidig forpligtede kommunen sig til fremdeles at benytte ejendommen til forsamlingshus til almindelig gavn for alle sognets beboere, hvilket det i skødet blev tinglyst som servitutstiftende. Bestyrelsen ved salget var Jens P. Jensen, Hans J. Larsen, Vilh. Strange, H. M. Hansen, Niels Jensen, Hans Olsen og Rasmus Hansen.
I mange aar blev forsamlingshuset brugt flittigt, der var gymnastik, folkedans, sangkor, husholdningskreds, private fester og mange foreninger holdt deres møder.I tredserne kom der en stilstand, skolen blev nedlagt og senere kom kommunesammenlægningen, vi kom i storkommunen og der blev bygget haller. Maglebrænde forsamlingshus blev stedbarn, der blev intet bekostet, og det blev benyttet mindre og mindre. Spørgsmålet rejstes : Skal forsamlingshuset afhændes, istandsættes eller hvad ?
Stubbekøbing kommunebestyrelse sammenkaldte til et beboermøde den 15. September 1982. Beboerne ville ikke af med deres forsamlingshus. Et udvalg blev nedsat til at drøfte dets fremtid. Der blev dannet en beboerforening, som driver forsamlingshuset videre og Agnete Andersen blev formand. Nu går det fint, i 1984 har forsamlingshuset været benyttet 318 gange med 25 personer i gennemsnit, det er en stor glæde at se, der stadig er liv i det gamle forsamlingshus.

Maj 1985. Sign. Gurli Jacobsen.