Fribrødrevej 1

Matriklens historie

Matrikel nr. :

15h, Maglebrænde, ændringsdato 26/8 1992.

Den 29/4 1955 blev Matrikel nr. 9l overført til Matrikel nr. 15h.

Den 26/8 1992 blev Matrikel nr. 9l overført til Matrikel nr. 10a.

Matriklens samlede ejendom er på Matrikel nr. 15h på 1.482 m2 og 15m på 16.034 m2, derved fremkommer det samlede grundareal.

Ejendom (nr. 23141) :

Mere

Grundareal :

17.516 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 15h Stuehus Opført 1923
1923 Opført Bebygget 120 m2
1923 A. P. Rasmussen Ydervægge Mursten
9/4 1929 Hans Rasmussen Tag Fibercement
matr. nr. 9l og 15h
29/4 1955 Hans Rasmussen Stald Opført 1923
matr. nr. 15h og 15m Bebygget 80 m2
-6/2 1992 Ester Rasmussen f. Larsen Tærsker Ydervægge Mursten
6/2 1992 Ruth og Tommy Mønch Madsen Tag Tegl
-?- Ruth Mønch Madsen
-?- Boet efter Ruth Mønch Madsen Lade Opført 1923
13/1 2015 Jens Teut Bebygget 84 m2
Ydervægge Mursten
Tag Metalplader

Tingbog

Hvis du holder musen over følgende årstal, kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 15.11.1904
2. Lyst 01.03.1929
3. Lyst 12.07.1940
4. Lyst 16.02.1954
5. Lyst 29.04.1955
6. Lyst 26.07.1978
7. Lyst 18.02.1987
8. Lyst 06.02.1992
9. Lyst 06.02.1992
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.