Fjendstrupvej 7

Matriklens historie

Matrikel nr. :

4x, Maglebrænde, ændringsdato 1/1 1800.

Matrikel nr. 4x på 541 m2 er sidenhen blevet sammenlagt med Matrikel nr. 4y på 547 m2.

Ejendom (nr. 23119) :

Mere

Grundareal :

1.088 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.Tingbog

Hvis du holder musen over følgende årstal, kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 00.00.0000
2. Lyst 04.02.1879
3. Lyst 04.02.1879
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.