Nykøbingvej 112

Matriklens historie

Matrikel nr. :

8b, Maglebrænde, ændringsdato 1/1 1800.

Matrikel nr. 8b blev mellem 1906 og 1911 sammenlagt med Matrikel nr. 16d.

Ejendom (nr. 23130) :

Mere

Grundareal :

1.235 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 8b Parcelhus Opført 1875
-?- Hans Rasmussen Boesen Bebygget 91 m2
1698 Hermand Rasmussen Kiøll Ydervægge Mursten
1/3 1699 Rasmus Olsen Tag Fibercement
4/4 1707 Laurids Jensen
-?- ? Udhus Opført 1900
-?- Hans Rasmussen Bebygget 25 m2
1729 Rasmus Christensen Ydervægge Mursten
-?- ? Tag Cementsten
-?- Hans Trane
22/1 1753 Peder Hansen
12/2 1761 Niels Rasmussen
14/4 1763 Morten Pedersen
1875 Gård nedrevet
Matrikel delt
1875 Opført
1899 Jens Pedersen
4/6 1905 Bodil Pedersen f. Pedersen
8/6 1918 Hans Peter Rasmussen
-1930- Adolph Jens Steinmeier
-1940- Henrik Martin Pedersen
7/11 1983 Gudrun Bülow Hansen
7/3 1991 Birger Bülow Hansen
28/1 1993 Tanja Andersen og Allan Petersen
1995 Om- eller tilbygning