Nykøbingvej 88

Matriklens historie

Matrikel nr. :

27b, Maglebrænde, ændringsdato 30/5 1979.

Matriklen blev den 27/4 1962 reduceret til 943 m2, da den udstykkede noget til Matrikel nr. Nykøbingvej 86.

Matriklen blev den 30/5 1979 forøget til 973 m2.

Ejendom (nr. 23198) :

Mere

Grundareal :

973 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 27b Parcelhus Opført 1932
-26/4 1910 Hans Jørgen Rasmussen Bebygget 83 m2
-26/4 1910 Johan Christensen Ydervægge Mursten
26/4 1910 Laurits Erhardt Thorvald Christensen Tag Tegl
1932 Nyopført
10/10 1961 Anna Johanne Jensine Christensen f. Larsen Garage Opført 1977
10/10 1961 Jacob Nielsen Bebygget 33 m2
7/3 1975 Ann-Mari og Poul Skov Folkvard Petersen Ydervægge Træ
1979 Om- eller tilbygning Tag Fibercement
17/5 1979 Bent Kolding
10/4 1986 Evy Klingenberg Hansen og Johnni Schilling Nielsen Udhus Opført ?
7/11 1990 Evy Klingenberg Hansen Bebygget 14 m2
7/11 2007 Dianna Amecke og Martin Bøgh Meyer Ydervægge Mursten
Tag Fibercement

Tingbog

Hvis du holder musen over årstallet kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 28.12.1932
2. Lyst 12.12.1979

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.