Østerbro 9

Matriklens historie

Matrikel nr. :

15e, Maglebrænde.

Matriklen blev den 16/10 1990 reduceret fra 20.889 m2 til 2.232 m2, hvorved landbrugspligten samtidig ophører.

Ejendom (nr. 23137) :

Mere

Grundareal :

2.232 m2

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.




Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 15e Parcelhus Opført 1902
1902 Opført Bebygget 127 m2
-1906- Hans Peter Hansen Ydervægge Mursten
-9/3 1915 Hans Peder Jørgensen Tag Fibercement
9/3 1915 Anna Hansine Jørgensen f. Olsen
6/9 1935 Niels Jørgen Jørgensen Udhus Opført 1956
12/3 1990 Margrethe Petersen Bebygget 225 m2
12/3 1990 Henning Petersen Ydervægge Mursten
14/2 1991 Anette og Frank Bernholm Tag Fibercement
24/10 1994 Jeantte Langgård Jensen og Brian Thybo Hansen
23/10 2004 Brian Lenander Thybo

Tingbog

Hvis du holder musen over følgende årstal, kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 24.05.1950
1. Lyst 24.05.1950
2. Lyst 26.04.1953
3. Lyst 25.11.1960
4. Lyst 24.04.1968
5. Lyst 12.05.1977
6. Lyst 26.07.1978
7. Lyst 18.02.1987
8. Lyst 07.06.1990
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.