Nykøbingvej 89

Matriklens historie

Matrikel nr. :

29, Maglebrænde, ændringsdato 27/12 1990.

Matriklen blev lagt sammen med Matrikel nr. 40 den 30/5 1979.

Matrikel nr. 40 blev reduceret fra 379 m2 til 335 m2 den 29/3 1985.

Grænserne for Matrikel nr. 40 på 335 m2 og Matrikel nr. 29 på 1.670 m2 blev berigtiget den 27/12 1990.

Grundareal :

1.670 m2, heraf vej 64 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 29 Parcelhus Opført 1925
-1836- Lars Pedersen Ungermann Bebygget 96 m2
-1864- Lars Peder Hansen Ydervægge Mursten
1882 Johan Frederik Petersen Tag Cementsten
1925 Nyopført
20/4 1935 Alfred Bernhard Petersen Udhus Opført 1958
1957 Karl Ove Petersen Bebygget 73 m2
7/7 1983 SID, Østfalster Ydervægge Mursten
1983 Om- eller tilbygning Tag Fibercement
8/9 1995 Hans Leif Amnitzbøll Steffensen
4/2 2015 Sofie Højer Berg og Helle Vibeke Petersen Mødelokale Opført 1988
Bebygget 124 m2
Ydervægge Mursten
Tag Cementsten

Tingbog

Hvis du holder musen over årstallet kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 12.12.1979
2. Lyst 06.01.1989
3. Lyst 01.08.1998

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.