Nykøbingvej 89

Matriklens historie

Matrikel nr. :

29, Maglebrænde, ændringsdato 27/12 1990.

Matriklen blev lagt sammen med Matrikel nr. 40 den 30/5 1979.

Matrikel nr. 40 blev reduceret fra 379 m2 til 335 m2 den 29/3 1985.

Grænserne for Matrikel nr. 40 på 335 m2 og Matrikel nr. 29 på 1.670 m2 blev berigtiget den 27/12 1990.

Grundareal :

1.670 m2, heraf vej 64 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 29 Parcelhus Opført 1925
-1836- Lars Pedersen Ungermann Bebygget 96 m2
-1864- Lars Peder Hansen Ydervægge Mursten
1882 Johan Frederik Petersen Tag Cementsten
1925 Nyopført
20/4 1935 Alfred Bernhard Petersen Udhus Opført 1958
1957 Karl Ove Petersen Bebygget 73 m2
1979 Om- eller tilbygning Ydervægge Mursten
7/7 1983 SID, Østfalster Tag Fibercement
1983 Om- eller tilbygning
1985 Om- eller tilbygning Mødelokale Opført 1988
1988 Om- eller tilbygning Bebygget 124 m2
8/9 1995 Hans Leif Amnitzbøll Steffensen Ydervægge Mursten
1988 Om- eller tilbygning Tag Cementsten
4/2 2015 Sofie Højer Berg og Hans Kristian Højer BergRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Folio ?
1. Hæftelse ?
2. Hæftelse ?
3. Hæftelse ?