Nykøbingvej 123

Matriklens historie

Matrikel nr. :

7a, Maglebrænde, ændringsdato 27/2 2004.

Matriklens samlede ejendom er på Matrikel nr. Østre Sidevej 2 på 255.395 m2, heraf vej 2.999 m2 i Algestrup, 6b på 117.133 m2, heraf vej 1.675 m2 i Fjendstrup, 3g på 37.524 m2, 3s på 15.473 m2, heraf vej 1.055 m2, 4ab på 111.814 m2, heraf vej 1.517 m2, 7a på 176.545 m2 og 7h på 92.174 m2.

Ejendom (nr. 21835) :

Mere

Grundareal :

176.545 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 7a Parcelhus Opført 1888
-1785 Hovedgården Stangerups Fæstegods Bebygget 200 m2
1785 Rasmus Rasmussen Løjmand Ydervægge Mursten
-1801 Rasmus Rasmussen Løjmand Tag Tegl
19/3 1833 Jens Rasmussen Løjmand
21/12 1846 Zidsel Løjmand f. Hansdatter Stald Opført 1888
13/1 1867 Rasmus Peder Jensen Løjmand Bebygget 643 m2
1/4 1876 Kirsten Løjmand f. Rasmussen Ydervægge Mursten
1888 Nyopført Tag Fibercement
1/9 1905 Hans Christian Jensen Løjmand
-1930- Jens Johannes Jensen Løjmand Magasin Opført 1888
-1948- Jens Frede Løjmand Magasin Opført 1888
30/10 1980 ? Bebygget 117 m2
1/2 1989 Børge Løjmand Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Svinestald Opført 1888
Bebygget 146 m2
Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Maskinhus Opført -1980-
Bebygget 477 m2
Ydervægge Metalplader
Tag Fibercement
-
Farestald Opført 1986
Bebygget 384 m2
Ydervægge Betonelementer
Tag Fibercement
-
Maskinhus Opført 2003
Bebygget 989 m2
Ydervægge Metalplader
Tag Fibercement

H. C. J. Løjmands Gaard i Maglebrænde. Hartkorn 5 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. 1½ Alb. Ejendomsskyld 35.000 Kr. Brandassurance for Hovedb. og Avlsb. 22.400 Kr. Gaardens samlede Areal 56 Tdr. Ld., deraf Ager 49½, Eng 4, Mose 1½, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives en 7 Marksdrift : benyttet Brak, Vintersæd, Roer, Byg, ½ Roer, ½ Bælgsæd, Havre og 1 aars Græs. Jordens Bonitet er lermuldet. Der holdes 15 Malkekøer, 14 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af rød dansk Race, 4 Heste og 2 Plage. Sidste Aar solgtes c. 45 fedesvin.
Gaarden, der indtil 1785 hørte til Hovedgaarden Stangerups Fæstegods, ligger i Maglebrænde By i den v. Side af sine nogent bølgeformede Jorder. Siden den blev frikøbt er den gaaet i Arv i samme Slægt.
Bygningerne er opførte efter Ildsvaade 1887 og er alle af Grundmur, tækkede med Tegl og Straa. Elektrisk Lys og Kraft er indlagt.