Præsteengen 1

Matriklens historie

Matrikel nr. :

21a, Maglebrænde, ændringsdato 20/11 1995.

Matriklen var samlet af Matrikel nr. 21a på 2.164 m2 og Matrikel nr. 21f på 501 m2, men den 17/3 1978 hører Matrikel nr. 21f under Matrikel nr. 21c, hvorefter Matrikel nr. 21g på 575 m2 den 25/1 1982 hører til Matrikel nr. 21a, men denne afskrives igen den 22/6 1982, så denne kommer til at høre under Matrikel nr. 21c som så ophører som Matrikel den 20/11 1995 og hører herefter til Matrikel nr. 21a som bliver på 4.010 m2.

Ejendom (nr. 23192) :

Mere

Grundareal :

4.010 m2, heraf vej 90 m2.


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 21c Parcelhus Opført 1870
1870 Opført Bebygget 118 m2
? Hans Peter Hansen Ydervægge Andet materiale
1897 Marie Hansen Tag Fibercement
-1930- Ferdinand Rasmussen
-1940- Karl Anton Jensen Parcelhus Opført 1870
-1944 Ejner Andersen Bebygget 90 m2
8/9 1944 Johs. Thorsen Ydervægge Andet materiale
22/5 1949 Leo Tage Christiansen Tag Fibercement
11/1 1951 Karl Johannes Larsen
30/1 1992 Alice Inga Emmy Larsen f. Hagendam Udhus Opført 1992
29/11 1991 Narayanananda Universal Yoga Trust Bebygget 4 m2
matr. nr. 21c Ydervægge Træ
28/10 1977 Narayanananda Universal Yoga Trust Tag Andet materiale
matr. nr. 21g
11/5 1982 Narayanananda Universal Yoga Trust Udhus Opført 1991
- Bebygget 19 m2
Ydervægge Træ
Tag Andet materiale

Tingbog

Hvis du holder musen over årstallet kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 00.00.0000
2. Lyst 28.10.1977
3. Lyst 11.05.1982
4. Lyst 08.07.1949
5. Lyst 27.07.1978
6. Lyst 26.03.1987
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.