Nykøbingvej 93

Matriklens historie

Matrikel nr. :

6b, Maglebrænde, ændringsdato 27/12 1990.

Ejendom (nr. 23123) :

Mere

Grundareal :

1.437 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 6b Parcelhus Opført 1877
-?- Peder Hansen Bebygget 124 m2
13/2 1685 Anders Pedersen Ydervægge Mursten
29/5 1709 Hans Olsen Skaaning Tag Fibercement
-?- ?
1866 Hans Peter Rasmussen Udhus Opført ?
-1877 Gård nedrevet Bebygget 24 m2
1877 Opført Ydervægge ?
-9/10 1924 Maren Kirstine Rasmussen f. Larsdatter Tag ?
9/10 1924 Jens Peter Thomsen
10/10 1944 Astrid Petersen Carport Opført 1984
7/11 1945 Poul Rasmussen Carport Opført 1984
16/9 1947 Hansine Jensen Bebygget 30 m2
19/3 1965 Bruno Klingenberg Hansen Ydervægge Plader af Fibercement
22/2 2000 Anny Elsie Hansen f. Rasmussen Tag Fibercement
22/1 2013 René Baden Olsen
18/3 2014 John Ejner Gudmand Lago

Tingbog

Hvis du holder musen over følgende årstal, kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 24.12.1889
2. Lyst 28.12.1932
3. Lyst 12.12.1979
4. Lyst 01.08.1996
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.