Nykøbingvej 85

Matriklens historie

Matrikel nr. :

10d, Maglebrænde, ændringsdato 1/1 1800.

Ejendom (nr. 23146) :

Mere

Grundareal :

572 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 10d Parcelhus Opført 1852
1852 Opført Bebygget 88 m2
1889 Anders Jørgen Andersen Ydervægge Mursten
24/5 1918 Birthe Kirstine Andersen f. Rasmussen Tag Fibercement
-1925- Ole Nielsen
31/10 1947 Henry Christiansen
31/10 1947 Anton Sigurd Jørgensen
3/11 1948 Karl Emanuel Vilhelm Mogensen
20/11 1959 Georg Laurits Larsen
9/12 1969 Svend Ove Larsen
22/10 1984 Aksel Magnus Larsen
11/10 1984 Per Michael Steffensen

Tingbog

Hvis du holder musen over følgende årstal, kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 28.12.1932
2. Lyst 14.03.1950
3. Lyst 09.12.1969
4. Lyst 12.12.1979
5. Lyst 01.08.1996
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.