Algestrup Lyng 1

Matriklens historie

Matrikel nr. :

3b, Algestrup, ændringsdato 22/10 2001

Matrikel nr. 3d på 14.409 m2 og Matrikel nr. 9a på 16.930 m2 udgået den 7/3 1988 og inddrages under Matrikel nr. 3b.

Matrikel nr. 3b opdeles i Matrikel nr. 3b som bliver på 3.835 m2 og Matrikel nr. 3i som bliver på 121.322 m2, men udgør stadig en landbrugsejendom.

Efter den 7/3 1988 bliver Matrikel nr. 3b forøget til 14.884 m2 og resten af Matrikel nr. 3i sælges fra.

Ejendom :

Mere

Grundareal :

14.884 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 3b
-3/4 1859 Rasmus Pedersen Stuehus Opført ?
-4/4 1875 Jørgen Rasmussen Bebygget 126 m2
-1882- Rasmus Jørgensen Ydervægge Mursten
1930 Nyt stuehus Tag Tegl
-1940- Peter Alfred Pedersen
12/9 1972 Jørgen Peter Koch Svinestald Opført 1915
9/7 1998 Jan Andersen Bebygget 259 m2
28/5 2001 Kurt Folkvard og Joan Berth Petersen Ydervægge Mursten
matr. nr. 3g Tag Metalplader
-1940- Peter Alfred Pedersen
12/9 1972 Jørgen Peter Koch Maskinhus Opført 1915
matr. nr. 5i Bebygget 60 m2
-1940- Peter Alfred Pedersen Ydervægge Mursten
12/9 1972 Jørgen Peter Koch Tag Metalplader
matr. nr. 5k
-1940- Peter Alfred Pedersen Lade Opført 1920
12/9 1972 Jørgen Peter Koch Bebygget 60 m2
Ydervægge Træ
Tag Metalplader
-
Hønsehus Opført 1950
Bebygget 88 m2
Ydervægge Letbeton
Tag Metalplader


Tingbog

Hvis du holder musen over følgende årstal, kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 12.01.1864
2. Lyst 25.11.1960
3. Lyst 26.07.1978
4. Lyst 11.09.1985

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.