Nykøbingvej 107

Matriklens historie

Matrikel nr. :

30a, Maglebrænde, ændringsdato 1/1 1800.

Matrikel nr. 30a blev mellem 1888 og 1902 lavet om så det ikke fortsatte omkring Matriklen Nykøbingvej 109 og delte Matriklen Nykøbingvej 111. Nu blev skellet fortsat mod Øst, der hvor den sydlige kant af Matriklen Nykøbingvej 109 ligger, samtidig med, at det fortsatte lige over og delte Matriklen Nykøbingvej 111

Grundareal :

853 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 30a Parcelhus Opført 1852
1800 Opført Bebygget 66 m2
1852 Nyopført Ydervægge Letbeton
? Ole Christiansen Tag Fibercement
? Peder Olsen
1876 Maren Olsen f. Jacobsen Udhus Opført ?
-1914 Eler Jacobsen Bebygget 13 m2
21/4 1914 Rasmus Julius Jacobsen Ydervægge ?
31/3 1962 Ernst Pedersen Tag ?
18/3 1969 Gudrun Bülow Hansen
16/1 1974 Karen Banke
30/7 1976 Erik Hansen
1976 Om- eller tilbygning
23/6 1978 Karen Birthe Banke

Tingbog

Hvis du holder musen over årstallet kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 28.12.1932
2. Lyst 12.12.1979

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.