Nykøbingvej 78 (Birkemosegaard)

Matriklens historie

Matrikel nr. :

11a, Maglebrænde, ændringsdato 21/9 2007.

Matriklens samlede ejendom er på Matrikel nr. 25e på 102.793 m2 i Stubbekøbing, 11a på 353.400 m2 og 37d på 5.457 m2.

Ejendom (nr. 23150) :

Mere

Grundareal :

353.400 m2, heraf vej 677 m2.


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 11a Stuehus Opført 1931
-1834- Rasmus Nielsen Lollike Bebygget 162 m2
-1845- Niels Rasmussen Lollike Ydervægge Mursten
-1925 Hans Christian Pedersen Lollike Tag Tegl
-1925- Johan Pedersen
1930 Niels Peter Johansen Grisestald Opført 1931
1931 Nyopført Bebygget 335 m2
-1945- Ejvind Peter Ditlev Christensen Ydervægge Mursten
15/12 1977 Mogens Christensen Tag Fibercement
matr. nr. 2a
6/11 1984 Mogens Christensen Lade Opført 1931
matr. nr. 16k Bebygget 117 m2
25/4 1985 Mogens Christensen Ydervægge Mursten
matr. nr. 25e Tag Fibercement
8/10 1996 Mogens Christensen
Hønsehus Opført 1931
Bebygget 45 m2
Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Værksted Opført 1931
Bebygget 90 m2
Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Maskinhus Opført 1954
Bebygget 60 m2
Ydervægge Mursten
Tag Metalplader
-
Svinestald Opført 1978
Bebygget 515 m2
Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Halmlade Opført 1979
Bebygget 315 m2
Ydervægge Andet materiale
Tag Fibercement

Tingbog

Hvis du holder musen over følgende årstal, kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 03.10.1882
2. Lyst 07.01.1902
3. Lyst 01.03.1929
4. Lyst 12.01.1940
5. Lyst 16.02.1954
6. Lyst 24.07.1958
7. Lyst 25.11.1960
8. Lyst 28.11.1960
9. Lyst 05.02.1968
10. Lyst 23.10.1969
11. Lyst 23.10.1969
12. Lyst 26.07.1978
13. Lyst 12.12.1979
14. Lyst 26.03.1987
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.

Niels Peder Johansen's 80 års fødselsdag.

En meget afholdt og respekteret Mand i Maglebrænde, fhv. Gdr. Niels Peter Johansen, fylder Torsdag den 6. December 80 Aar.
Johansen overtog Gaarden efter sin Fader Johan Petersen. Dengang laa Gaarden oppe i Maglebrænde By, men for ca. 15 Aar siden byggede Johansen paa Jorden uden for Byen, en smuk Gaard tæt ved Landevejen.
Johansen har i høj Grad haft Sognets Tillid og har haft Sæde en lang Række Bestyrelser bl. a. i en lang Aarrække haft Sæde i Sogneraadet, og i 30 Aar var han Vurderingsmand til Ejendomsskyld.
Johansen, der er Ungkarl, aabnede ved sin Søsters Død for mange Aar siden sit Hjem for hendes 5 Børn, og gav dem en god og kærlig Opdragelse, og for et halvt Aarstid siden overtog den yngste af Børnene, Gdr. Ejvind Christensen sin Morbroders Gaard.
Niels Peter Johansen har været en dygtig og flittig Landmand. Han kan stadig glæde sig ved et godt Helbred, og der vil sikkert være mange som paa Torsdag aflægger
1945

Efter avisudklip tilsendt fra Birgit Jensen i Fårvang