Østre Sidevej 1

Matriklens historie

Matrikel nr. :

5a, Algestrup, Maglebrænde, ændringsdato 16/11 1995.

Matriklen havde et areal på 80.888 m2 den 9/10 1969 som var tildelt fra Matrikel nr. 5p, samtidig blev den tildelt Matrikel nr. 5c som var på 27.510 m2.

Den 16/11 1995 blev Matriklen opdelt, så Matrikel nr. 5p på 100.627 m2 blev overført til Algestrup Skovvej 4 og Matrikel nr. 5a blev reduceret til 7.771 m2.

Ejendom (nr. 21834) :

Mere

Grundareal :

7.771 m2

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
Gaard gl. nr. 2 Parcelhus Opført 1978
-?- Jørgen Pedersen Hjulmand Bebygget 113 m2
22/12 1842 Peder Hansen Hjulmand Ydervægge Mursten
4/1 1853 Matrikel delt Tag Fibercement
Matr. nr. 5a
16/12 1853 Adolph Ferdinand Christian Dieckmann Tidligere udhus Opført 1798
17/12 1873 Peder Rasmussen Bebygget 48 m2
20/5 1903 Peder Otto Pedersen Ydervægge Bindingsværk
6/1 1909 Matrikel delt Tag Fibercement
26/8 1909 Johannes Christensen
17/7 1916 Laurits Peder Hansen Lade Opført 1935
15/6 1929 Rikard Ditlev Jørgensen Bebygget 165 m2
27/5 1947 Ejnar Hartvig Rasmussen Ydervægge Træ
1978 Nyopført Tag Metal
23/3 1995 Dines Kappel
18/12 1995 Ketty Durke Larsen og Knud Harrishøj Garage Opført 1956
5/11 2015 Bo Petersen Bebygget 35 m2
Ydervægge Letbeton
Tag Fibercement
-
Hundepension Opført 1996
Bebygget 81 m2
Ydervægge Letbeton
Tag FibercementRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Folio 154
1. Eiendom 1
Folio 155
1. Eiendom 1
Folio 282
1. Eiendom 1

Folio 154
1. Adkomst 1
2. Adkomst 2
3. Adkomst 3
4. Adkomst 4
5. Adkomst 5
6. Adkomst 6
7. Adkomst 7
Folio 155
1. Adkomst 8
2. Adkomst 9
3. Adkomst 10
4. Adkomst 11a
5. Adkomst 11b
6. Adkomst 12
7. Adkomst 13
Folio 282
1. Adkomst 1
2. Adkomst 2

Folio 154
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2
3. Hæftelse 3
4. Hæftelse 4
5. Hæftelse 5
6. Hæftelse 6
7. Hæftelse 5
8. Hæftelse 6
9. Hæftelse 7
10. Hæftelse 8
11. Hæftelse 9
12. Hæftelse 10
Folio 155
1. Hæftelse 11
2. Hæftelse 12
3. Hæftelse 13
4. Hæftelse 14
5. Hæftelse 15
6. Hæftelse 16
7. Hæftelse 17
8. Hæftelse 18
9. Hæftelse 19
10. Hæftelse 20
11. Hæftelse 21
12. Hæftelse 22
13. Hæftelse 23
14. Hæftelse 24
15. Hæftelse 25
16. Hæftelse 26
Folio 282
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2
3. Hæftelse 3
4. Hæftelse 4
5. Hæftelse 5
6. Hæftelse 6
7. Hæftelse 7
8. Hæftelse 8
9. Hæftelse 9
Folio ?
1. Hæftelse ?
2. Hæftelse ?
3. Hæftelse ?
4. Hæftelse ?

Anders Wehlast's fortælling.

Esther og Ejnar Rasmussen's fortælling.

Adolf Ferdinand Christian Dieckmann's Skøde og Købekontrakt.

Gården var oprindelig gård nr. 2 i Algestrup by og efter 1844-matriklen matr. nr. 5. Gården er i slutningen af 1700-tallet udflyttet fra Algestrup by. Ved udflytningen er det gamle stuehus formentlig forblevet i Algestrup by på matr. nr. 5b, og har tjent som husmandsbolig og aftægtsbolig for Jørgen Pedersen Hjulmand (jvfr. købekontrakten 1852). Ved udflytningen af bygningerne er opført nyt stuehus og dette kan dateres til 1798 ud fra en stykke egetræstømmer, der har siddet over ildstedet og som havde dette årstal indskåret.
Adolph Ferdinand Christian Dieckmann overtog gården i maj 1852 sammen med Niels Pedersen, der også kom fra Stensby. Gården var på 72 tønder land. Allerede ved skødets oprettelse i december 1853 blev jorden delt ligeligt mellem køberne, således at Adolph Ferdinand Christian Dieckmann fik matr. nr. 5a og 5c på ca. 36 tønder land samt bygningerne. Man gik umiddelbart i gang med at etablere en ny gård på Niels Pedersen jord, som var den østlige del af ejendommen.
Gennem brandtaksationerne, som er foretaget i henholdsvis 1853, 1865 og 1869, kan gårdens bygninger og ændringer i disse følges i hovedtræk. Kort efter overtagelsen blev den nordre længe taget ned og genopført på Niels Pedersen jord. Der blev senere opført en ny nordre længe. I 1865 beskrives denne som værende på 5 fag og ikke fuldført. På dette tidspunkt er en tidligere beskrevet tilbygning til stuehuset fjernet. I 1869 var den nordre længe blevet færdig og var på 11 fag. Da gården stod færdig i 1869 var dens længer sammenbyggede, men med ca. 6 meter mellem nord- og østlængerne. Brandforsikringssummen i 1869 var 2045 Rigsbankdaler.
Stuehuset der var opført 1798 blev nedrevet i 1977. Den daværende ejer har fortalt, at husets konstruktion var traditionel, med et lag store syldsten, hvorpå fodremmen af egetræ hvilede. Bindingsværket var for en stor del udfyldt af brændte teglsten af munkestensstørrelse, og disse antages at stamme fra Nykøbing Slot, som blev nedrevet i slutningen af 1700-tallet. Det øverste stykke murværk - fra vinduerne op til tagremmen - bestod dog af ubrændte lersten, og det var holdbart fordi stråtaget ydede god beskyttelse mod regn.