Matrikel nr. 36

Matriklens historie

Matrikel nr. :

36, Maglebrænde.

Ubebygget landbrugslod.

Lagt ind under Matriklen Liselundvej 5.

Grundareal :

36.096 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere
matr. nr. 36
? Hans Jørgensen
? Frederik LarsenRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Folio 64
1. Eiendommen 1
2. Eiendommen a
2. Eiendommen b
3. Eiendommen c
Folio 137
1. Eiendommen 1
2. Eiendommen 2
3. Eiendommen 3
4. Eiendommen 4
5. Eiendommen 5
Folio 138
1. Eiendommen 1
Folio 139
1. Eiendommen 1
Folio 197
1. Eiendommen 1
Folio 273a
1. Eiendommen 1
Folio 273b
1. Byrder 1
2. Byrder 2
3. Byrder 3
4. Byrder 4
5. Byrder 5

Folio 64
1. Adkomster 1
2. Adkomster 2
3. Adkomster 3
Folio 137
1. Adkomster 1
2. Adkomster 2
3. Adkomster 3
4. Adkomster 4
5. Adkomster 5
Folio 138
1. Adkomster 1
2. Adkomster 2
3. Adkomster 3
4. Adkomster 4
5. Adkomster 5
Folio 139
1. Adkomster 6
2. Adkomster 7
3. Adkomster 8a
4. Adkomster 8b
5. Adkomster 9
6. Adkomster 10
Folio 197
1. Adkomster 6
2. Adkomster 7
3. Adkomster 8
4. Adkomster 9
Folio 273a
1. Adkomster 1
2. Adkomster 2

Folio 64
1. Hæftelser 1
Folio 137
1. Hæftelser 1
2. Hæftelser 2
3. Hæftelser 3
Folio 138
1. Hæftelser 1
2. Hæftelser 2
3. Hæftelser 3
4. Hæftelser 4
5. Hæftelser 5
6. Hæftelser 6
7. Hæftelser 7
8. Hæftelser 8
9. Hæftelser 9
10. Hæftelser 10
Folio 139
1. Hæftelser 10
2. Hæftelser 11
3. Hæftelser 12
4. Hæftelser 13
5. Hæftelser 14
6. Hæftelser 15
7. Hæftelser 16
8. Hæftelser 17
9. Hæftelser 18
10. Hæftelser 19
11. Hæftelser 20
12. Hæftelser 21
13. Hæftelser 22
14. Hæftelser 23
15. Hæftelser 24
16. Hæftelser 25
17. Hæftelser 26
Folio 197
1. Hæftelser 1
2. Hæftelser 2
3. Hæftelser 3
4. Hæftelser 2
5. Hæftelser 3
6. Hæftelser 4
7. Hæftelser 5
8. Hæftelser 6
9. Hæftelser 7
10. Hæftelser 8
11. Hæftelser 9
12. Hæftelser 10
13. Hæftelser 11
14. Hæftelser 12
15. Hæftelser 13
16. Hæftelser 14
17. Hæftelser 15
18. Hæftelser 16
Folio 273b
1. Pantehæftelser 1
2. Pantehæftelser 2
3. Pantehæftelser 3