Støttenhøj 2 (Bærløkke)

Matriklens historie

Matrikel nr. :

7a, Stangerup, Maglebrænde.

Matrikel nr. 1c var den 9/10 1969 på 3.402 m2, Matrikel nr. 4f var på 22.908 m2 (udgik) og Matrikel nr. 7a på 315.572 m2, disse var alle betegnet som landbrug.

Matrikel nr. 7a var den 16/11 1979 reduceret til 312.432 m2.

Matrikel nr. 1c var den 26/8 1981 på 2.613 m2 (udgik) og Matrikel nr. 7a var reduceret til 307.035 m2.

Matrikel nr. 7a var den 1/3 1989 forøget til 445.594 m2 og Matrikel nr. 6f var på 86.343 m2, disse var betegnet som landbrugsejendom.

Matrikel nr. 7a blev igen den 30/10 1990 forøget til 481.540 m2.

Grundarealet udgjorde den 19/9 2001 ialt : Matrikel nr. 6f på 86.343 m2, Matrikel nr. 7a på 311.545 m2, Matrikel nr. 7f på 46.806 m2, heraf vej 985 m2, Matrikel nr. 7g på 44.594 m2, Matrikel nr. 7h på 44.221 m2, heraf vej 595 m2 og Matrikel nr. 7i på 14.806 m2, heraf vej 335 m2, ialt 548.315 m2, heraf vej 2.360 m2.

Ejendom (nr. 24197) :

Mere

Grundareal :

311.545 m2, heraf vej 445 m2.


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 1c Stuehus Opført 1890
30/9 1944 Ejner Rasmussen Bebygget 189 m2
11/12 1989 Erland Tage Rasmussen Ydervægge Mursten
matr. nr. 1f Tag Tegl
11/12 1989 Erland Tage Rasmussen
matr. nr. 4f Svinestald Opført 1892 / 1974
30/9 1944 Ejner Rasmussen Bebygget 270 m2
9/8 1978 Erland Tage Rasmussen Ydervægge Mursten
matr. nr. 6e Tag Fibercement
23/12 1988 Erland Tage Rasmussen
matr. nr. 6f Svinestald Opført 1892 / 1970
23/12 1988 Erland Tage Rasmussen Bebygget 202 m2
matr. nr. 7a Ydervægge Mursten
-1785 Stangerup Gods Tag Fibercement
1785 ?
27/11 1829 Rasmus Hansen Trane Goldsostald Opført 1892 / 1985
30/4 1864 Margrethe Pedersdatter Bebygget 162 m2
1/11 1866 Hans Peter Rasmussen Ydervægge Mursten
1890 Opført Tag Tagpap
-30/9 1944 Hans Edvard Rasmussen
30/9 1944 Ejner Rasmussen Mølleri Opført 1892
1950 Om- eller tilbygning Bebygget 173 m2
22/6 1978 Erland Tage Rasmussen Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Kornlager Opført 1958
Bebygget 223 m2
Ydervægge Letbeton
Tag Fibercement
-
Maskinhus Opført 1980
Bebygget 512 m2
Ydervægge Andet materiale
Tag FibercementRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.

Folio 110
1. Eiendom 1
Folio 111
1. Eiendom 1
Folio 124
1. Eiendom 1
Folio 295
1. Eiendom 1

Folio 110
1. Adkomst 1
2. Adkomst 2
3. Adkomst 3
4. Adkomst 4
5. Adkomst 5
6. Adkomst 6
Folio 111
7. Adkomst 7
8. Adkomst 8
9. Adkomst a
10. Adkomst 9
11. Adkomst 10a
12. Adkomst 10b
13. Adkomst 11
14. Adkomst 12a
Folio 124
1. Adkomst 1
2. Adkomst 2
3. Adkomst 3
4. Adkomst 4
5. Adkomst 5
6. Adkomst 6
7. Adkomst 7
8. Adkomst 8a
9. Adkomst 9a
10. Adkomst 8b
11. Adkomst 9b
Folio 295
1. Adkomst 1

Folio 110
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2
3. Hæftelse 3
4. Hæftelse 4
5. Hæftelse 5
6. Hæftelse 6
7. Hæftelse NB
8. Hæftelse 7
9. Hæftelse 8
10. Hæftelse 9
11. Hæftelse 10
12. Hæftelse 11
13. Hæftelse 12
14. Hæftelse 13
Folio 111
15. Hæftelse 1
16. Hæftelse 14
17. Hæftelse 2
18. Hæftelse 3
19. Hæftelse 4
20. Hæftelse 4
21. Hæftelse 5
22. Hæftelse 6
23. Hæftelse 7
24. Hæftelse 2
25. Hæftelse 3
26. Hæftelse 4
27. Hæftelse 5
28. Hæftelse 6
29. Hæftelse 7
30. Hæftelse 8
31. Hæftelse 9
Folio 124
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2
3. Hæftelse 3
4. Hæftelse 4
5. Hæftelse 5
6. Hæftelse 6
7. Hæftelse 7
8. Hæftelse 8
9. Hæftelse 9
Folio 295
1. Hæftelse A
2. Hæftelse 1
3. Hæftelse B
4. Hæftelse 2
5. Hæftelse 3
Folio ??
1. Hæftelse ?
2. Hæftelse ?
3. Hæftelse ?
4. Hæftelse ?