Nykøbingvej 122

Matriklens historie

Matrikel nr. :

22c, Maglebrænde.

Matrikel nr. 22c var før 1945 opdelt i Matriklerne : 21d, 22c og 23c.

Matriklen var den 9/10 1969 på 329 m2, men blev den 30/5 1979 reduceret til 319 m2 og igen den 19/10 1981 til 315 m2, p.gr.a. skelforandring med Matrikel nr. 20a.

Ejendom (nr. 23195) :

Mere

Grundareal :

315 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 22a Parcelhus Opført 1864
1864 Opført Bebygget 58 m2
-?- Niels Peter Nielsen Ydervægge Mursten
1/12 1880 Christen Larsen Tag Fibercement
3/1 1882 Henrik Rasmussen
16/7 1887 Matrikel delt Udhus Opført 1950
matr. nr. 22c Bebygget 16 m2
15/11 1887 Johan Peter Panthon Ydervægge Mursten
-?- Rasmus Christensen Tag Fibercement
-1906 Rasmus Hansen
6/2 1906 Jens Pedersen
3/11 1949 Anna Ingeborg Pedersen
6/2 1976 Hermann Lollike
6/2 1976 Doris og Bjarne Ejler Sørensen
11/10 1984 Ole Børresen
5/9 2022 Mette Margrethe KappelRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Folio 189
1. Eiendommen 1

Folio 189
1. Adkomster 1
2. Adkomster 2
3. Adkomster 3a
4. Adkomster 3b

Folio 189
1. Hæftelser 1
Folio ?
1. Hæftelser ?
2. Hæftelser ?
3. Hæftelser ?
4. Hæftelser ?