Nykøbingvej 122

Matriklens historie

Matrikel nr. :

22c, Maglebrænde.

Matrikel nr. 22c var før 1945 opdelt i Matriklerne : 21d, 22c og 23c.

Matriklen var den 9/10 1969 på 329 m2, men blev den 30/5 1979 reduceret til 319 m2 og igen den 19/10 1981 til 315 m2, p.gr.a. skelforandring med Matrikel nr. 20a.

Ejendom (nr. 23195) :

Mere

Grundareal :

315 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 22c Parcelhus Opført 1864
1864 Opført Bebygget 58 m2
-?- Rasmus Christensen Ydervægge Mursten
-1906 Rasmus Hansen Tag Fibercement
6/2 1906 Jens Pedersen
3/11 1949 Anna Ingeborg Pedersen Udhus Opført 1950
3/11 1949 Anna Ingeborg Pedersen Bebygget 16 m2
6/2 1976 Hermann Lollike Ydervægge Mursten
6/2 1976 Doris og Bjarne Ejler Sørensen Tag Fibercement
11/10 1984 Ole Børresen

Tingbog

Hvis du holder musen over årstallet kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 02.05.1893
2. Lyst 28.12.1932
3. Lyst 12.12.1979
4. Lyst 17.11.1997

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.