Nykøbingvej 120

Matriklens historie

Matrikel nr. :

22a, Maglebrænde.

Matrikel nr. 22a var før 1945 opdelt i 3 Matrikler: 21b, 22a, 23b.

Matriklen var den 9/10 1969 på 365 m2, mens den var reduceret til 360 m2 den 30/5 1979.

Ejendom (nr. 23194) :

Mere

Grundareal :

360 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 19d Parcelhus Opført 1880
1880 Opført Bebygget 57 m2
1891 Niels Christian Nielsen Troen Ydervægge Mursten
1/7 1902 Hans Christian Nielsen Tag Fibercement
-1916- Jens Pedersen
-1925- Hans Christian Nielsen Garage Opført ?
7/12 1954 Anna Kristine Nielsen f. Rasmussen Bebygget 35 m2
7/12 1954 Erik Christensen Ydervægge ?
17/3 1971 Aksel Larsen Tag ?
19/7 1972 Conny Larsen
22/12 1972 Conny og Flemming Pedersen Udhus Opført ?
15/11 1979 Jørgen Petersen Bebygget 24 m2
30/9 2007 Jesper Lundberg Nørgaard Andersen Ydervægge ?
Tag ?

Tingbog

Hvis du holder musen over årstallet kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 02.05.1893
2. Lyst 28.12.1932
3. Lyst 12.12.1979

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.