Nykøbingvej 91

Matriklens historie

Matrikel nr. :

6c, Maglebrænde, ændringsdato 27/12 1990.

Den 27/12 1990 blev Matriklen forøget fra 436 m2

Ejendom (nr. 23124) :

Mere

Grundareal :

449 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 6c Parcelhus Opført 1875
1875 Opført Bebygget 52 m2
1875 Hans Nielsen Ydervægge Bindingsværk
24/12 1879 Jens Rasmussen Tag Fibercement
-1/2 1911- Ane Elisabeth Rasmussen
-?- Rasmus Jørgensen Udhus Opført ?
20/10 1928 Anna Helene Christine Madsen Bebygget 10 m2
-29/6 1965 Niels Larsen Ydervægge Bindingsværk
29/6 1965 Jørgen Jeppesen Tag Fibercement
3/8 2007 John Rasmussen
5/2 2014 ASGER ApS
2018 K.J. 2018 ApsRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste hæftelser :

Folio ?
1. Hæftelse ?
2. Hæftelse ?